Sales Terms and ConditionS

 • โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร บริษัท ไอทีเค คอนเน็คติ้ง จำกัด
 • แคชเชียรเช็ค หรือ เช็คเงินสด สั่งจ่าย " บริษัท ไอทีเค คอนเน็คติ้ง จำกัด
 • ยืนยันการโอนเงินโดยส่งเอกสารมาที่ [email protected] หรือ โทรแจ้ง 097-005-0737 Fax. 02-055-0133
 • หากมีข้อสงสัย ติดต่อที่ 097-005-0737

 • โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร “ บริษัท ไอทีเค คอนเน็คติ้ง จำกัด
 • ธนาคาร กสิกร สาขา สัมมากร เพลส รามคำแหง 110
  • บัญชีกระแสรายวัน เลขที่. 028-1-63863-7
  • บัญชีออมทรัพย์ เลขที่. 011-1-32643-6
 • ธนาคาร กรุงศรี สาขา สัมมากร เพลส รามคำแหง 110
  • บัญชีออมทรัพย์ เลขที่. 232-1-36804-7

 • แคชเชียร์เช็ค หรือ เช็คเงินสด สั่งจ่ายในนาม “ บริษัท ไอทีเค คอนเน็คติ้ง จำกัด
 • วิธีการทำเช็คเงินสด ลูกค้าต้องนำเงินตามจำนวนราคาสินค้าไปซื้อเช็คที่ธนาคาร สั่งจ่าย “ บริษัท ไอทีเค คอนเน็คติ้ง

 • เช็คธนาคาร สั่งจ่ายในนาม “ บริษัท ไอทีเค คอนเน็คติ้ง จำกัด
  • สำหรับลูกค้าในเขต กรุงเทพฯ
  • จัดส่งโดยเจ้าหน้าบริษัท ไอทีเค คอนเน็คติ้ง จำกัด
  • ลูกค้าต้องมีใบสั่งซื้อเป็นการยืนยัน
  • ลูกค้าต้องผ่านการอนุมัติจากฝ่ายเครดิตของบริษัทฯ ก่อน โดยมีเอกสารสำคัญบริษัท และ เอกสารการเงิน ประกอบการพิจารณา ทราบผลภายใน 1 วันทำการ